7
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
№ 11, ноябрь 2016
Анатолий ДРОЗДОВ. Баланс интересов
В октябре в пресс-центре БЕЛТА состоялся круглый стол, посвященный переговорам Беларуси с МВФ по поводу получения кредита от этой организации. В статье рассказывается, зачем стране нужно это заимствование и какие меры необходимо предпринять, чтобы сделать экономику государства эффективной и устойчивой к внешним шокам.. Далее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Новые вызовы для союзной интеграции
Парламентское Собрание Союза России и Беларуси, отмечается в статье, выступает движущей силой объединительных процессов на постсоветском пространстве. Актуальные вопросы развития Союзного государства обсуждались на научно-практической конференции Парламентского Собрания «Роль парламентариев в условиях вызовов современного мира». Обозначая дальнейший вектор развития интеграционных процессов, участники форума акцентировали внимание на выработке новых рекомендаций и предложений по нормативно-правовому регулированию взаимодействия Беларуси и России в сфере обеспечения политической, военной, социальной, экономической безопасности Союзного государства.. Далее
Аксана МЫЦЬКО. Вялікая любоў Максіма Багдановіча
Артыкул прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага паэта Максіма Багдановіча. Аналізуюцца перадумовы з’яўлення ў нацыянальнай літаратуры гэтага ўражальнага феномена: малады паэт, які пражыў удалечыні ад Радзімы амаль усё свядомае жыццё, змог стаць адным з выдатнейшых яе песняроў. Выказваецца думка, што яму пашчасціла мець побач людзей, якія падтрымалі яго на нялёгкім шляху вяртання да каранёў, – членаў сям’і, настаўнікаў, сяброў, калег па творчым цэху. Аднак только неверагодныя ўласная вера Максіма Багдановіча ў Беларусь, сіла духу і ўпартасць у дасягненні пастаўленых мэт дапамаглі яму, народжанаму беларусам, стаць беларусам сапраўдным.. Далее
Максім Багдановіч і яго творы на мастацкіх палотнах
Асоба Максіма Багдановіча, як і яго творы, заўсёды выклікалі цікавасць і ў іншых прадстаўнікоў выяўленчага мастацтва. Блізкая і зразумелая не аднаму пакаленню беларусаў творчасць «песняра чыстае красы» напоўнена агульначалавечымі каштоўнасцямі, вартасць якіх з цягам гадоў не мінае. «Загадка Багдановіча»… Словазлучэнне, якое найчасцей выкарыстоўваецца ў дачыненні да літаратурнай спадчыны паэта, дарэчнае і да мастацкіх твораў, прысвечаных Максіму Багдановічу, хоць кожны з мастакоў па-свойму ўбачыў і адлюстраваў вобраз паэта і сюжэты яго вершаў. Найбольш адметныя з такіх карцін прапануем на старонках часопіса.. Далее
Сяргей ГАЛОЎКА. Працаваць на перспектыву
У чэрвені мінулага года Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка падпісаў Указ № 235 “Аб сацыяльна-эканамічным развіцці паўднёва-ўсходняга рэгіёна Магілёўскай вобласці”. Гэты дакумент закліканы ўзняць на значна больш высокую ступень вытворчы, эканамічны і сацыяльны патэнцыял шэрага раёнаў Магілёўшчыны. У артыкуле разглядаецца практычнае выкананне палажэнняў указа кіраўніка дзяржавы.. Далее
Леонид СЕРГЕЕВ. В «Краю животворных криниц»
Публикация посвящена развитию агроэкотуризма в Могилевской области. Как отмечает автор, в регионе создан туристический бренд, что сегодня является точкой опоры для выстраивания стратегии развития этого сегмента сельского бизнеса. В статье раскрываются основные принципы и направления развития агроэкотуризма в области, подчеркивая нацеленность на креативный подход в создании турпродукта, тематическую дифференциацию (специализацию) агроусадеб и кластерный подход во взаимодействии.. Далее
Игорь КОЗЛОВ, Татьяна ШАБЛЫКО. Его превосходительство: кинолента судьбы
Публикация посвящена одному из известных уроженцев Могилева, в годы Гражданской войны главнокомандующему белогвардейской Добровольческой армией генералу В.З. Май-Маевскому. Перипетии его яркой судьбы, подвиги в военное время и непростые будни в мирное достойны описания в книгах и кинофильмах. Но главным героем книг и фильмов «генерал Май», как его называли в войсках, так и не стал. Зато его адъютант-самозванец П. Макаров, написавший о своей жизни книгу, был увековечен в образе разведчика красных П. Кольцова в телевизионной ленте «Адъютант его превосходительства».. Далее
7 лістапада ў фотахроніцы БЕЛТА
Публікацыя прысвечана традыцыйным у савецкую эпоху дэманстрацыям працоўных у гонар Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У Маскве і ў сталіцах саюзных рэспублік праходзілі маштабныя дэманстрацыі працоўных і ваенныя парады. Эмоцыі, якія захаплялі савецкіх людзей у той дзень, добра бачны і на кадрах фотахронікі БЕЛТА, з якімі знаёміць сёння сваіх чытачоў «Беларуская думка».. Далее
Владимир СИДОРЦОВ. Десять заповедей гуманитария
В статье так называемые «заповеди» раскрываются на примере рекомендаций историка, акцентируется внимание на материалах, необходимых для профессиональной деятельности гуманитария. В правомерности заповедей можно убедиться, обратившись к публикациям белорусских ученых, наиболее показательных для современной методологии, ее образцовому применению в исторических исследованиях.. Далее
Анатолий МАТВИЕНКО. Творец или иждивенец?
В какой ситуации находится сегодня белорусское книгоиздание? На что направлена государственная поддержка национальной литературы? Почему часть писателей недовольна сложившейся ситуацией? Эту проблему автор и исследует в своей статье.. Далее
Юрий БОНДАРЬ. Культура как двигатель прогресса
Нынешний год объявлен в Беларуси Годом культуры. О роли культуры в жизни человека, общества и государства, ее неразрывной, имманентной связи с идеологией, о том, что культура представляет своеобразное зеркало, и люди, заглянув в него, могут избежать многих бед в будущем, размышляет автор этой статьи – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств.. Далее
Павел БАРАХВОСТОВ. От санкций к диалогу
В публикации рассмотрены особенности политики, проводимой Европейским союзом в отношении Беларуси после состоявшегося в 2013 году в Вильнюсе саммита «Восточного партнерства». Автор анализирует торгово-экономическое и политическое взаимодействие, осуществляемое как в многостороннем формате, так и на основе двусторонних отношений со странами ЕС на современном этапе.. Далее
Вадим СЕРЕБРЯКОВ. Вьетнам и Китай: вместе к успеху
Вьетнам сегодня – динамично развивающаяся страна в Юго-Восточной Азии. Одним из факторов ее успеха стало тесное сотрудничество с Китаем. Об истории и настоящем этих отношений рассказывается в статье.. Далее
Игорь ВАЛАХАНОВИЧ. Горе от УПА
Статья посвящена одной из малоизученных страниц новейшей истории Беларуси – деятельности на ее территории подпольных структур и вооруженных формирований Организации украинских националистов. Хронологически описываемые события охватывают период Второй мировой войны, а также послевоенное время до начала 1950-х годов. Автор подытоживает определенные результаты своей многолетней научно-поисковой работы в фондах белорусских архивов. Кроме того, он попытался расширить хронологические рамки изучаемой темы, а также систематизировать и обобщить в одной специальной публикации ранее озвученные на научных конференциях и в СМИ отдельные аспекты по исследуемой проблематике.. Далее
Таццяна ПАДАЛЯК. Справа жыцця як частка гiсторыi
Артыкул прысвечаны 110-годдзю газеты “Наша ніва” (1906–1915) – знакавай з’яве ў культуры Беларусі. Выданне арыентавалася на абарону свабод працоўнага народа, адстойвала права беларусаў на самастойнае нацыянальна-гістарычнае развіццё, зрабіла значны ўклад у станаўленне і развіццё беларускай літаратурнай мовы. Выхад гэтай газеты звязаны з імем Аляксандра Мікітавіча Уласава – яе шматгадовага рэдактара-выдаўца і неардынарнага чалавека.. Далее
Rambler's Top100