9
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Беларускае літаратуразнаўства другой паловы ХХ стагоддзя: набліжэнне да змены даследчай парадыгмы
Артыкул прысвечаны гісторыі беларускага літаратуразнаўства перыяду, звязанага з фарміраваннем метадалагічных прынцыпаў, навуковых падыходаў, метадаў даследавання, зменай даследчай парадыгмы. Асэнсавана роля тэорыі бесканфліктнасці ў маніфестах сацрэалізму, уздзеянне яго ідэалогіі на фарміраванне даследчых стратэгій. Адзначаецца рух навуковай думкі на працягу стагоддзя ў межах сацыялагічнай, культурна-гістарычнай і эстэтычнай школ. Акцэнтуецца ўвага на ўмовах і фактарах фарміравання навуковых школ у беларускім літаратуразнаўстве, на з’яўленні новых метадалогій у вывучэнні літаратуры і методык аналізу мастацкіх твораў.

Святлана КАЛЯДКА

На все статьи номера

Rambler's Top100