7
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Анімалістычны код у беларускай мастацкай свядомасці
У артыкуле паказана месца анімалістычнага кода ў сістэме культурных кодаў. Вызначаны асноўныя субкоды: арніталагічны, тэрыялагічны, іхтыялагічны, герпеталагічны, энтамалагічны, крыптазаалагічны. Разгледжаны найбольш распаўсюджаныя вобразы прадстаўнікоў фаўны ў беларускай мастацкай свядомасці. Сцвярджаецца, што вынікі асэнсавання навукоўцамі культурных кодаў, якія функцыянуюць у свядомасці прадстаўнікоў пэўнай нацыі, могуць стаць падмуркам для фарміравання нацыянальнай ідэі.

Любоў ДУКТАВА

На все статьи номера

Rambler's Top100