1
день
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Канцэпт дабрабыт у моўнай карціне свету беларусаў
У артыкуле дабрабыт разгледжаны ў святле лінгвакультуралогіі як аксіялагічна значны канцэпт, у складзе якога выдзяляюцца наступныя кампаненты: вобразны (родны дом, хлеб), паняццевыя (індывідуальны / агульны дабрабыт; матэрыяльны, псіхалагічны), каштоўнасны (станоўчая ацэнка адлюстравана ў жанрах віншавання, афарыстыцы, парэміях). Навуковая навізна артыкула заключаецца ў выяўленні багатага культурнага фону і аксіялагічнага зместу канцэпту дабрабыт на матэрыяле кантэкстаў з беларускамоўных крыніц. Атрыманыя вынікі могуць знайсці прымяненне ў далейшых даследаваннях – як лінгвістычных, так і гуманітарных увогуле (сацыялогія, псіхалогія, этналогія).

Кацярына ПІВАВАР

На все статьи номера

Rambler's Top100