1
день
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Інтэлектуальная культура Беларусі эпохі Рэнесансу і барока
Асветлена багатая інтэлектуальная культура Беларусі XVI–XVII стагоддзяў, выяўлены галоўныя тэмы і праблемы, што ўздымаліся ў палемічных і публіцыстычных творах. Паказаны ключавыя аспекты дыскусій і лініі ідэйнай барацьбы паміж пісьменнікамі-інтэлектуаламі, прадстаўнікамі розных філасофска-рэлігійных плыняў. Раскрываецца паэтыка і семіётыка старабеларускай публіцыстычнай літаратуры, выяўлены яе асноўныя мастацка-эстэтычныя і жанравыя формы. Вызначаны семантычныя дамінанты і структурна-кампазіцыйныя кампаненты публіцыстычных твораў, акрэслены прынцыпы і ўстойлівыя заканамернасці ўнутранай арганізацыі публіцыстычнага дыскурсу.

Іван САВЕРЧАНКА

На все статьи номера

Rambler's Top100