31
день
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Эмацыйная танальнасць верша Янкі Купалы «Мужык»
Артыкул прысвечаны сістэматызацыі фанетычных сродкаў беларускага маўлення для выражэння разнастайных эмоцый у паэтычным тэксце. Аўтар разглядае такія паняцці, як гучанне, танальнасць, эмоцыі, гукі нізкай танальнасці, гукі высокай танальнасці і іх уплыў на характар першага верша народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, яго ідэйна-тэматычны і кампазіцыйна-стылявы лад. Паслядоўна разгле­джана кожная страфа паэтычнага твора, акрэслены яе змест, колькасны склад гукаў высокай і нізкай танальнасці.

Уладзімір КУЛІКОВІЧ

На все статьи номера

Rambler's Top100