26
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Фальклорныя традыцыі: механізмы іх захавання і ўплыў на фарміраванне духоўнасці нацыі
У артыкуле фальклорныя традыцыі беларускага народа вызначаюцца як крыніца яго духоўна-маральных асноў, якія падвяргаюцца разбурэнню ў супярэчлівых умовах сучаснасці. Навуковая навізна артыкула – у выяўленні механізмаў захавання фальклорных традыцый і іх уплыву на фарміраванне духоўна-каштоўнаснага патэнцыялу нацыі. Прапанаваны падыход да асэнсавання сацыяльнай прыроды фальклорнай спадчыны і яе функцыянавання з улікам сінэргіі сумежных навук. Пазначана значнасць даследавання ў кантэксце этнакультурнага выхавання маладога пакалення ва ўмовах глабальнай сістэмнай трансфармацыі. Атрыманыя вынікі могуць знайсці прымяненне ў далейшых даследаваннях пытанняў і праблем традыцыйнай культуры беларусаў.

Ірына УКРАЖЭНКО

На все статьи номера

Rambler's Top100