19
дней
Сайт Президента Республики Беларусь
Национальный правовой портал
Эфектыўная камунікацыя ў міжнароднай прасторы
Публікацыя прысвечана пытанню дасягнення разумення або эфектыўнай камунікацыі паміж носьбітамі розных культур і моў. Аўтар акцэнтуе ўвагу на тым, што ва ўмовах міжкультурнай камунікацыі як дыялогу культур прагназаванне лінгвакультурнай інтэрферэнцыі, якая можа паўстаць у працэсе камунікацыі паміж прадстаўнікамі розных моў і культур, накіравана на фарміраванне ўменняў адэкватна вербальна і невербальна рэагаваць на сітуацыю зносін. Гэта патрабуе ў цэлым фарміравання лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі ў аспекце засваення лінгвакультуралагічных ведаў, уменняў і навыкаў у розных сферах камунікацыі.

Наталля ПАТАПАВА

На все статьи номера

Rambler's Top100